Zertifiziert nach ISO 9001

Język: DE EN FR ES IT PL

Często zadawane pytania

Używana licencja na oprogramowanie jest w zasadzie wolna do sprzedaży.

Używane oprogramowanie jest swobodnie dostępne w sprzedaży w Unii Europejskiej. Odnosi się to również do Szwajcarii. Już art. 12 II szwajcarskiej ustawy federalnej o Prawo autorskie i prawa pokrewne (URG) stwierdza, że za zgodą autora do pierwszej sprzedaży oprogramowania również zgoda na odsprzedaży używanego oprogramowania. Podobny terminarz wydał Sąd Kantonalny w Zug w dniu 4 maja 2011 r. wyrok przeciwko spółce informatycznej Adobe podjęło decyzję (Cantonal Court Ref. ES 2012, 822). W doktrynie prawnej ta wykładnia prawna jest również bezsporna. Jako przykład prof. dr Cyrill wyjaśnia Rigamonti z Uniwersytetu w Bernie w artykule w czasopiśmie fachowym, że handel używanym oprogramowaniem jest zgodny ze szwajcarskim prawem autorskim. (GRUR Int. 2009,14ff.)

Przedmiotem zakupu jest prawo do korzystania z oprogramowania. Legalnie jest to legalny zakup.

Tutaj nie ma żadnych kompromisów przy pierwszym zakupie. Nabywca używanych licencji na oprogramowanie jest również uprawniony do wszystkich usług związanych z oprogramowaniem.

Nie, żaden dowód nie jest konieczny. Swobodny handel tymi licencjami po pierwszej sprzedaży umożliwia dalszą sprzedaż bez żadnych dowodów. Jednak poważni sprzedawcy, tacy jak my, pokazują odpowiedni łańcuch dostaw bez żadnych luk. Tło jest takie, że legalne zakupy są skuteczne tylko wtedy, gdy odpowiednie sprzedane prawa faktycznie istnieją. Z zakupem u nas nie doświadczysz żadnych "złych" niespodzianek, ale zdobędziesz istniejące Prawa do używanych licencji na oprogramowanie skuteczne przy sprawdzonym łańcuchu dostaw.

Tak, zgodnie z prawem dozwolona jest odsprzedaż części używanych i indywidualnych umów licencyjnych, na przykład licencji ilościowych Microsoft. Obowiązująca opinia prawna nie widzi w tym żadnych problemów prawnych. W orzeczeniu z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie nr 30 O 8684/07 Sąd Okręgowy w Monachium orzekł, że do odsprzedaży mają zastosowanie następujące warunki poszczególnych używanych licencji na oprogramowanie Microsoftu z ilościowej umowy licencyjnej, dalsze zatwierdzanie przez Microsoft nie było konieczne. Sąd okręgowy uznał części licencji woluminowej z główną płytą CD legalnie jak prawdziwe licencje pojedyncze, a nie jak prawa do powielania, które przedstawił Microsoft. Oznacza to, że orzeczenie Sądu Okręgowego w Monachium jest zgodne z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Hamburgu, który w zasadzie orzekł już w 2006 r., wykorzystując uznał za zgodne z prawem licencje na oprogramowanie z umów ilościowych (LG Hamburg Az. 315 O 343/06) Punktem wyjścia dla niniejszej decyzji jest data Wyczerpanie na mocy prawa autorskiego, które zdaniem LG Hamburg nastąpiło już przy pierwszej sprzedaży licencji ilościowej. Istotne jest również, aby Microsoft to wyczerpanie praw autorskich jako prawo obowiązkowe nie może zostać zniesione przez odpowiednie warunki umowy. Dla licencji woluminowych firmy Oracle natomiast Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał zakaz rozdzielania licencji na objętość.

Nie, nie ma żadnego prawnego obowiązku, aby to zrobić. Jeżeli sprzedawca lub producent postanowi inaczej, nie są one prawnie wiążące ze względu na wyczerpanie prawa do rozporządzania zgodnie z prawem autorskim jest nieskuteczne i nie ma żadnych wiążących skutków prawnych.

Nie, nie jest wymagana dalsza zgoda na odsprzedaż. Wraz z pierwszą sprzedażą uprawnień do dysponowania oprogramowaniem dla autora jest wyczerpana, aby nie mógł narzucać żadnych dalszych warunków odsprzedaży. Odpowiednie warunki umowne, na przykład w Ogólnych Warunkach Handlowych (AGB) autora są prawnie nieskuteczne, nie mają żadnych skutków prawnych.

Prosimy o kontakt z nami

  • S2 Software GmbH & Co. KG
  • adresse.street
  • adresse.postcode
  • adresse.phone
  • info@s2-software.de

Wsparcie

  • poniedziałki - piątki
  • 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
  • 13:00 Uhr - 17:00 Uhr

Informacje prawne

Członek

Card image cap
Card image cap

Copyright © S2-Software GmbH & Co KG. Wszelkie prawa zastrzeżone.